El Forum Indigestió a l’Ateneu

forum-2012

Tenim una grandíssima noticia, i es que hem acordat acostar el Fòrum Indigestió a l’Ateneu Popular 9 Barris.

Aquesta és una notícia que ens fa especial il·lusió:

-Per la referencialitat dels diferents Fòrums, espais de debat i pensament col·lectiu als que arriben i naixen moltes iniciatives a les que ens sentim propers

-Per la temàtica del Fòrum que girarà al voltant de “Polítiques Culturals”

-Per la forma de treballar que es proposa, fugint de ponents “experts” i obrint la possibilitat de crear un grup ampli que treball de forma prèvia al Fòrum. Per inscriure-us, escriviu a: info@indigestio.com. Aquí teniu la convocatòria:

Busquem gent -entre vint i cinquanta persones- per un treball previ per pensar en polítiques culturals i les accions en les quals es podrien concretar. La finalitat és crear petits grups de treball que defineixin propostes senzilles per aportar al fòrum. Ens agradaria arribar a propostes de política cultural petites i concretes que puguin servir de mostra d’una manera de fer i pensar, més que a grans línies programàtiques. Els grups tindran DUES trobades durant el mes de novembre, de 2-3 hores cada una, i amb un horari a convenir amb els interessats i interessades.

Hi ha un marc que proposem com a punt de partida d’aquest treball, per tenir clars els marges del debat. L’hem concretat en aquests quatre punts:

> Pensem en la política com quelcom que fem i executem des de tots els racons de la societat, i no només com quelcom a decidir col·lectivament per a que s’executi des de les institucions.

> Ens agrada pensar en la relació entre les expressions i pràctiques habitualment acceptades com artístiques i creatives i la cultura, com una línia de continuïtat, i no com quelcom que distingeix l’especialista del que no ho és.

> Quan es parla de polítiques culturals falten veus no-especialitzades, no involucrades professionalment (com és el cas de creatius, crítics, empresaris culturals, gestors culturals, polítics culturals…). El que, per entendre’ns, podríem anomenar veus ciutadanes, ja que no acceptem la seva relegació al rol de públic.

> Necessitem visions descentralitzades de la cultura i les polítiques culturals, que passin per un lloc diferent als tòpics de la llibertat de mercat.