PROCÉS D’ADJUDICACIÓ DE PLACES PER A L’ESCOLA INFANTIL I JUVENIL DE CIRC

EIC

A continuació expliquem el procés d’adjudicació de places. Ho hem realitzat a través dels criteris de selecció que tenim marcats (al final d’aquest document els pots llegir.) Qualsevol dubte et demanem ens contactis.

Al grup de Petits:

 • Teníem 12 places per l’alumnat del 2008. Aplicant els criteris de pre-inscripció han entrat:
  • 5 infants del 2008, de 9 Barris i amb germans a l’escola
  • 1 infant del 2008 d’un altre barri i amb una germana a l’escola.

Queden lliures:

  • 2 places per a l’alumnat de 9Barris
  • 4 places per a l’alumnat d’altres barris

Aquestes 6 places han estat adjudicades per sorteig obert, realitzat el divendres 19 de setembre a les 18h a les oficines de l’Ateneu. Els alumnes que hi participen són nascudes al 2008.

 • També teníem dues places. Una per nascuts el 2005 i altra al 2007. Aplicant els criteris de pre-inscripció han entrat:
  • 1 persona de 9Barris, nascuda al 2005, amb necessitats socioeducatives especials procedent d’un projecte de circ social.
  • 1 Persona d’un altre barri, nascuda al 2007, amb un germà a l’escola.

Al grup de mitjans (Preescola)

Teníem dues places. Una per nascuts al 2005 i altra pel nascuts al 2004. Aplicant els criteris de pre-inscripció ha entrat

  • 1 persona de Nou Barris nascuda al 2005, amb necessitats socioeducatives especials procedent d’un projecte de circ social.
  • 1 persona d’altre barri nascuda al 2004.
  • I ha quedat a la llista d’espera 1 persona del 2004 de 9 Barris.

A grup de grans (Escola)

No hi havia places lliures.

Al grup de l’Escola Juvenil de Circ

 • Hi havia 2 places lliures. Aplicant els criteris ha entrat:
  • 1 persona de Nou Barris, nascuda entre el 1997 i el 2000
  • 1 persona d’un altre Barri nascuda entre el 1997 i el 2000
  • I a la llista d’espera una persona nascuda al 2001

Els criteris que hem aplicat a l’ESCOLA INFANTIL han estat:

 • Edat i grup: Les noves incorporacions d’aquest curs són de l’alumnat nascut l’any 2008. Depenent de la disponibilitat es valoraran incorporacions en d’altres franges d’edat
 • Cohesió Social i Territori: El 60% de les places són per a infants de Nou Barris, el 40% per d’altres barris.
 • Conciliació familiar: Infants amb un familiar directe dins de l’escola (germans o pares)
 • Inclusió social: Infants amb necessitats socioeducatives provinents d’altres projectes de circ social del propi Ateneu.

Si, esgotats aquest criteris, continuen havent places disponibles, es farà un sorteig entre les pre-inscripcions que compleixen el criteri en relació a la plaça vacant.

Els criteris que hem aplicat a l’ESCOLA JUVENIL han estat:

Edat: Les noves incorporacions d’aquest curs seran de l’alumnat nascut entre l’any 1997 i 2000. Depenent de la disponibilitat es valoraran incorporacions en d’altres franges d’edat.

 • Itinerari educatiu: Es dona continuïtat directa a l’alumnat provinent de l’Escola Infantil de Circ.
 • Cohesió Social i Territori: El 60% de les places vacants són per a infants de Nou Barris, el 40% per d’altres barris.
 • Conciliació familiar: Joves amb un familiar directe dins de l’escola (germans o pares)
  Inclusió social: Joves amb necessitats socioeducatives provinents d’altres projectes de circ social del propi Ateneu.

Si, esgotats aquest criteris, continuen havent places disponibles, es farà un sorteig entre les pre-inscripcions que compleixen el criteri en relació a la plaça vacant.