Convocatòria per a un projecte de circ de petit format

L’ Ateneu Popular 9 Barris és un projecte socio‐cultural gestionat per l’associació Bidó de Nou Barris que té dins dels seus seus objectius generals el treball i el suport per la creació de circ.Convocatòria

Amb la missió de l’Ateneu Popular 9 Barris de treballar per la creació i la producció de circ a

Catalunya posem en marxa una nova linea de producció per la creació d’un espectacle de circ de petit format en la que convergin criteris de contemporaneitat i singularitat pensat pel públic infantil.

 

Aquesta és una convocatòria oberta a projectes inèdits (es poden tobar en procès de creació) d’un espectacle infantil de circ.

Característiques de la convocatòria

Els projectes que es presentin hauran de tenir les característiques següents:

-Espectacle infantil de circ de petit format de 40 minuts.

-Amb un màxim de dos interprets, sense tècnics.

-Sense tècniques aeries ni aparells de circ amb anclatges.

-Amb una visió artistica contemporànea adreçat per infants.

El projecte haurà de constar de:

-Una sinopsi i descripció artística del projecte

-Les tècniques circenses utilitzades i la fitxa artística, amb informació sobre els artistes

-Una pre ‐ fitxa tècnica

-Es valorarà la presentació d’un pressupost

És important que el projecte tingui en compte la participació de professionals que desenvolupen habitualment la seva activitat a Barcelona.

L’Ateneu s’encarregarà de la producció tècnica, en col∙laboració amb la companyia o artistes del projecte escollit, recolzant economicament el proces de producció i contractant laboralment als artistes durant les residències de creació i durant les actuacións el març del 2015.

La selecció de projectes anirà a càrrec de la Comissió Artística de l’Ateneu Popular 9 Barris.

Calendari de treball

Una vegada seleccionat el projecte, el calendari de treball serà el següent:

1ª fase. Residència de creació a l’Ateneu Popular 9 barris:Juny‐ Juliol

2ª fase. Residència de creació en un altres espai col∙laborador : entre setembre del 2014 i

gener del 2015

3ª fase. Residència a l’Ateneu d’una setmana amb preestrena al teatre de l’Ateneu.

4ª fase. Actuacions durant tot el mes de març 2015.

Format de presentació dels projectes

El projecte serà redactat en català o castellà. No s’aceptarà cap projecte que no sigui redactat enun d’aquests idiomes.

El projecte es farà arribar per mail en format PDF

Podeu fer arribar el vostre projecte fins al 13 de juny de 2014 a:

circ@ateneu9b.net

amb l’asumpte: Convocatòria “espectacle infantil Ateneu”