Guerrilla: tàctiques per la microcultura. Models de gestió.

Imatge_guerrilla

El 22 de febrer serem a la Nau Ivanow participant en aquesta jornada. Animeu-vos-hi! Només 10€ la inscripció.

El sector cultural és un espai molt ampli i ple de creativitat i idees. Això comporta que convisquin diversos models de gestió: locals, públics, privats, híbrids, alternatius, a peu de carrer… cadascun amb les seves diferències, amb els seus processos d’èxit o de lluita diaria.

Amb la participació de:

NauIvanow (@nauIvanow)

Flyhard (@SALAFlyHard)

Ateneu 9barris (@ateneu9b)

més informació