Una experiència sobre joves, talent i empoderament social a Utrech, Holanda

Talent Development of Young People

Aproximació al concepte de desenvolupament del talent com a eina per al treball comunitari amb joves a Holanda.

Per Antonio Alcantara Alcantara, tècnic de l’àrea de Formació i Circ Social de l’Ateneu Popular 9barris Email: formacio@ateneu9b.net

Aquest article ha estat elaborat a partir de realitzar la formació Study Visit: Talent development of young people in disadvantage urban areas del 12 al 16 de desembre del 2011 a Utrecht (Holanda) amb la presència de 25 professionals de tot Europa.

El concepte de talent development és desenvolupat en diferents ciutats d’Holanda a partir de projectes que pretenen desenvolupar el talent des de i per a els i les joves, amb la intenció d’estimular la participació social, l’empoderament i la ciutadania activa, sobretot la dels que tenen menys oportunitats.

New_arts

Foto: grup de rap membre de New Arts Project a la ciutat d’Arnhem, Holanda

 

És important definir d’entrada que és talent, ja que és un terme que pot tenir diferents interpretacions. El concepte de talent en què es basen fa referència a les capacitats especials que tenim totes les persones, aquell element que se’ns dóna bé, que podem desenvolupar i que es pot convertir en una via per expressar-nos. No pretenen arribar al top talent. No es tracta de ser una gran estrella.

Un mètode amb diferents passos

  • el primer és el treball des de la persona que veu reforçada el seu auto-concepte i augmenta la seva autoestima. Així la persona s’empodera per ser subjecte actiu en la seva realitat
  • el segon és l’adquisició d’habilitats socials a través del la realització d’activitats grupals que fomentin la cooperació. Això posarà a la persona en contacte amb el seu entorn social fomentant la inclusió
  • el tercer és passar del grup a la comunitat a través de la participació social i la ciutadania activa. Poder intervenir en la societat i transformar-la.

Es tracta d’adquirir eines per a ésser conscient de l’entorn i treballar de manera cooperativa per  tal de millorar-lo.

Utrech201141p

Foto: furgoneta per activitats esportives al carrer de la ciutat de Leiden

 

Però, com es concreta el desenvolupament del talent juvenil?

Són diferents eines que permeten la seva realització. Projectes que utilitzen l’esport, la música, el graffiti, el break-dance o altres elements imaginatius com a mitjans de treball.

Són bons exemples pràctics experiències com les de la Fundació Jeugd-en Jongerenwerk Midden-Holland a la ciutat de Leiden que utilitza l’esport; l’organització Divers que treballa amb la música, la dansa i el futbol a la ciutat de Den Besch, el projecte New Arts que uneix els centres juvenils de 6 ciutats a través de l’art urbà entès com a mitjà d’expressió juvenil, i The Colour Kitchen que mitjançant l’art culinari forma i inclou en el món de la restauració a joves amb dificultats per accedir al mercat laboral.

El Netherlands Youth Institute està treballant en el desenvolupament del marc teòric d’aquest concepte a través del treball de professionals com Mireille Unger i Irma Vaan Hoorik, en coordinació amb Maike Koojimanan de la Universitat d’Estudis Socials que han realitzat estudis d’investigació, algun d’ells publicats com a llibre Batalla sense lluita (2009), oferint així literatura a un camp mancat d’ella.

Tots aquests projectes mantenen una filosofia i un mètode de treball amb molts elements en comú. Alguns d’ells són els següents:

Utrech_201172r400px

Foto: cartell regalat a una ‘youth worker’ de Divers fet pels participants al Festival de Talent Jove de la ciutat de Den Besch

 

La majoria són gestionats per associacions juvenils o fundacions que en alguns casos disposen d’edificis en propietat, equipaments, material, personal i un gran suport de l’Administració (reconeixement i finançament).

El treball és en els centres juvenils, equipaments comunitaris i al carrer. Els treballadors juvenils (youth workers) són de la barriada i alguns han crescut dins del projecte. Utilitzen la idea de ‘rols models’. Els grans es converteixen en models d’acció dels menors d’edat. Tracten de donar l’eina perquè els joves realitzin les activitats que volen i per sí mateixos. No realitzen una oferta d’activitats per a ser consumida. La seva principal idea és ‘des del jove i per al jove’ (from youth for youth).

El seu objectiu és educatiu i social. Fan ènfasi en el procés, en l’aprenentatge i en la construcció d’habilitats. No es tracta de ser el millor cantant o futbolista sinó de treballar en equip. Si en el futur algú, com els ha passat, és futbolista professional n’estaran encantats però no és el seu objectiu.

Intenten crear espais inclusius. Espais no segregats on els joves normalitzats i els joves en situació de risc comparteixin i creixin conjuntament. Poder aprendre tots de tots.

Per realitzar-ho tenen molt present que el treball en xarxa (network) és totalment necessari. Els diferents agents que treballen en un mateix territori ho fan conjuntament. Educadors, associacions, escoles i institucions.

Creen comunitat de manera conscient i quotidianament sostinguda per donar resposta de manera creativa a les situacions que se’ls presenten.

Colourkitchen400px

Foto: art culinari per a la inclusió al mercat de treball a la ciutat d’Utrech

 

És interessant el marc que estan generant a Holanda a partir del concepte de Talent Development, on s’hi emmarquen pràctiques dutes a terme durant molts anys, que ara comencen a ser evaluades permentent veure’n de manera més clara els efectes beneficiosos per a les persones i la societat. La seva principal finalitat és l’empoderament juvenil i el de la seva comunitat a partir d’elements de motivació amb capacitat de ser mitjans d’expressió basats en la creativitat.  

A casa nostra, experiències com aquestes són també quotidianes des de fa molts anys. A Nou Barris en són uns clars exemples els Casals de Joves (Roquetes, Prosperitat, Guineueta), l’Ateneu Popular o l’associació Babar de futbol sala infantil i juvenil, entre molts d’altres. Mirant cap a Catalunya veiem a la Fundació Marianao de Sant Boi de Llobregat, o la xarxa Artibarri que aglutina una gran quantitat de projectes artístics per a la transformació social. A diferència d’Holanda, aquests projectes no compten amb el suport institucional suficient (recursos i reconeixement) ni amb la literatura necessària (estudis, investigacions, bibliografia) que permeti generar un marc teòric aglutinador.